Abans de començar a treballar, prenem la temperatura de l’aigua com a mesura abiòtica a tenir en compte.