Responeu la pregunta original

Es tracta de donar resposta a la pregunta formulada i que, d’alguna manera, pot posar-se a prova per a finalment afirmar-la o desmentir-la.

Per a formular la hipòtesi es pot començar amb un condicional: Si …. (això succeeix), després … (passa això altra), o bé amb un: potser….

Exemple: (potser) la Cala Montgó és més rica en espècies que la Cala del Rec del Molí.