Abans d’entrar a l’aigua, s’ha de preparar les ulleres per tal que no s’entelin.