1. Material necessari

2. El transecte

Com clavar de manera correcte el transecte:

 

3. Preparació del trineu suprabentònic

Com agafar correctament el trineu:

4. Mostreig

5. Filtratge de la mostra

Si decidim no filtrar la mostra. Observem el suprabentos:

6. Netejar el trineu suprabentònic