En aquest apartat es tractarà com analitzar les dades obtingudes al camp i al laboratori, i també com presentar els resultats degudament.