El Centre d’Estudis sobre Dictadures i Democràcies (CEDID) és un Centre d’Estudi i Recerca de la UAB format per més d’un centenar d’investigadores i investigadors de diferents disciplines –història, filologia, politologia, comunicació, sociologia, economia, dret–, la majoria dels quals estan adscrits a diversos departaments o grups de recerca de la UAB, per bé que també en formen part professors i investigadors d’altres universitats catalanes i d’altres territoris. Constituït el 2001 amb el nom de Centre d’Estudis sobre les Èpoques Franquista i Democràtica (CEFID), el seu caràcter interdisciplinari va permetre aplegar en un únic centre de recerca una part molt notable de la investigació desenvolupada a Catalunya sobre aquell període històric. Amb el pas dels anys, les línies de treball científic impulsades des del centre van experimentar una progressiva ampliació temàtica i cronològica i van adquirir una creixent dimensió internacional, amb particular atenció a processos històrics comparables esdevinguts en altres països d’Europa i Amèrica Llatina. Aquest eixamplament substancial dels àmbits de recerca del centre es va reflectir el 2017 en l’adopció del seu nom actual.

Al CEDID hi estan integrats el Grup de Recerca sobre Dictadures i Democràcies -GReDD (abans GREF)-, el Grupo de Estudios del Exilio Literario –GEXEL– i el Grup de Recerca en Història Actual –GReHA–, a més de nombrosos investigadors que encapçalen altres grups o en formen part, o bé desenvolupen la seva recerca de manera individual. D’altra banda, el CEDID té relacions de col·laboració permanent amb el Servei d’Informació Bibliogràfica i de Documentació d’Història, Llengua, Literatura i Art de Catalunya –Sibhil·la– i el Centre Documental de la Comunicació –CEDOC–, tots dos de la UAB.