…és possible mesurar realment el que gastem?

El passat 5 de març de 2024 amb l’Oficina de Sostenibilitat vam recollir algunes dades relacionades amb el consum d’aigua de totes les aixetes de la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia.
Observàvem si entre els diferents tipus d’aixeta hi ha diferències notables pel que fa al temps que dura una polzada, i/o a la pressió amb la que surt l’aigua.

La mesura es realitza d’una manera molt senzilla, amb una bossa que recull l’aigua que surt per l’aixeta amb cada polzada, i una proveta amb la que miràvem quants mL, cL o L corresponien a la polzada en qüestió.

De les observacions, podríem dir “casolanes” que vam fer en vàrem treure, tanmateix, que obtenir dades de consums hídrics no és fàcil ni tan sols amb les mateixes marques i models d’aixeta!

Exemple de taula sobre la qual hem recollit les dades referents al temps de polzada de les aixetes i la pressió de sortida de l’aigua. Entenem que la pressió és fàcilment desigual entre aixetes perquè es regula de manera manual, i els mil·límetres marquen la diferència. El més sorprenent té a veure amb el temps de polzada, que depèn de l’empresa fabricant de l’aixeta. Com a l’exemple del lavabo B3b/087 de la segona planta de la Facultat, dues aixetes iguals tenen temps de polzada diferents.

Ara bé, les dades que vam poder obtenir de l’Oficina de Sostenibilitat situen el consum hídric de les aixetes en 6 litres per minut, el dels fluxors entre els 10,5 i els 13,5 litres per minut i el dels urinaris en 9 litres per minut. Aquestes son les xifres que vàrem prendre per a fer les nostres aproximacions de consum.

A continuació adjuntem la infografia sobre consum hídric elaborada amb els estudiants de la primera edició del Cicle Ecosocial.