Adjuntem un seguit de materials descarregables.

Els cinc primers arxius varen ser elaborats entre els coordinadors del Cicle i els estudiants, els quals varen dur a terme les diferents tasques d’anàlisi ambiental (sempre preliminar).

Els cinc últims descarregables son el conjunt de pòsters que recullen algunes idees que ens han suggerit les cinc conferències principals del Cicle.