El carril bici a l’Avinguda de la Ciència. Aquesta és una avinguda interessant perquè hi trobem des del centre de disseny d’Stradivarius (Inditex) fins a una empresa del grup La Caixa, GDS Cusa. El punt més important en el mapa proper potser és el Sincrotró ALBA, inaugurat l’any 2010.

Juntament amb el Campus SiS (Saludable i Sostenible) publiquen els informes d’indicadors de sostenibilitat de la UAB. L’últim recull dades del període 2018-2022 (anterior Pla Campus Saludable i Sostenible).

Per entendre les dades de l’informe que podeu consultar.


Durant la creació i el desenvolupament del Cicle ens vam adonar que no totes les dades ambientals son recollides per la institució. Tot allò referit als hàbits i als consums de la comunitat universitària és més difícil de traçar. Per aquest motiu, i també amb la voluntat de col·laborar amb l’Oficina de Sostenibilitat del Campus de Bellaterra, ens vam proposar les tasques que veieu a continuació.

La prioritat dels temes no té a veure amb la seva urgència, sinó amb el temps que disposàvem per a desenvolupar les accions, així com per la relació que guarden amb alguns temes molt tractats durant els debats participatius anteriors del projecte ECF4CLIM.

ÀmbitObjectius
Resseguint els residusRedisseny de la gestió de residus d’una Facultat: monitoratge i anàlisi
(Possiblement a la F. CCPP i Sociologia)
Consum hídric als WCEstudi dels hàbits de consum i estalvi d’aigua als WC
Hàbits alimentarisEstudi d’hàbits alimentaris al campus col·laborant en l’enquesta de l’Institut Metròpoli
Qualitat de l’aire Fer un mapa amb els itineraris de qualitat de l’aire del Campus de Bellaterra
Justícia alimentària Analitzar les procedències (i la petjada ecològica?) d’alguna de les matèries primeres per a l’elaboració dels menús de les cafeteries de Ciències/Biociències i de Lletres/Psicologia

A I G U A

A L I M E N T A C I Ó

Q U A L I T A T D E L’ A I R E