El Cicle sobre Crisi Ecosocial pretén ser una formació adreçada a la pràctica.

Per aquest motiu, cada taller incorporarà una activitat de recollida de dades sobre diferents aspectes socio-ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Per tal de facilitar la recollida de dades i d’informació rellevant als participants del Cicle complet, adjuntem tot seguit alguns enllaços i documents.

  • La principal encarregada de la recollida de dades ambientals al campus és l’Oficina de Sostenibilitat (s’hi poden consultar dades d’energia, alimentació, residus i aigua)
  • La UAB disposa d’una deixalleria que recentment ha estat transformada en Circulab (projecte vinculat als OpenLabs de la Facultat d’Enginyeria)
  • Cada any, per la fira de La Comunitària, s’estableix un espai per a les activitats del Campus Saludable i Sostenible, on s’hi poden trobar alguns serveis relacionats amb l’Oficina de Sostenibilitat
  • Cada Facultat disposa d’un grup de treball sobre Sostenibilitat (més informació als SLIPI de les Facultats)
  • La Fundació Autònoma Solidària disposa d’un programa de voluntariat de Medi Ambient