Presentació

ERIFE: Equip de Recerca sobre Infància, Família i Educació

L’ERIFE es constitueix com a equip de recerca al 2006 per ocupar-se de comprendre els aspectes psicosocioeducatius de l’atenció a la primera infància i les seves famílies; tant en els contextos escolars, com en els contextos generats per altres tipus de serveis psicosocioeducatius. La constitució com a equip formalitzat al 2013, ajuda a visibilitzar la recerca a la universitat en aquest àmbit de coneixement i també a accedir a participar en possibles convocatòries públiques o privades de finançament i/o col·laborar en recerques competitives en els nivells català, estatal i internacional.

 Els continguts d’aquesta pàgina web es poden utilitzar, sempre i quan se’n citi la seva referència

Equip de Recerca sobre Infància, Família i Educació. Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona. Recuperat de http://grupsderecerca.uab.cat/erife/