Blanch,S. (2010). Expectatives parentals i pràctiques socioeducatives. Influència mútua. Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona. Tesis doctoral. La Tesi analitza les expectatives de mares i pares que participen durant tot l’any a un Espai Familiar i les pràctiques que hi porten a terme en els diferents escenaris d’activitat.

Secanilla, E. (2011).  Valoració de la qualitat psicosociopedagògica d’algunes xarxes i serveis d’atenció a la primera infància 0-3 anys i les seves famílies de poblacions de l’àrea metropolitana de Barcelona. Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona. Tesis doctoral. L’objectiu d’aquesta recerca és estudiar i analitzar la qualitat psicosocioeducativa de les polítiques d’infància concretades en l’oferta de xarxes i serveis de la primera infància d’algunes poblacions de l’àrea metropolitana de Barcelona. Amb aquest objectiu, s’ha dissenyat un sistema d’indicadors per avaluar la qualitat dels centres, els serveis i el programes adreçats a la primera infància, a partir del qual s’han creat uns qüestionaris.