ERIFE: Equip de Recerca sobre Infància, Família i Educació

Objectius de recerca que configuren la seva raó de ser

Els objectius d’investigació fan referència a l’estudi i la comprensió de:

  • Les necessitats generades a les famílies arran dels canvis socials i professionals. En aquest sentit s’analitzaran estratègies per acompanyar els canvis en les estructures, dinàmiques i criança de les famílies contemporànies.
  • Els aspectes educatius del treball amb la primera infància i les seves famílies tant en els contextos escolars com en els contextos generats per altres tipus de serveis psicosocioeducatius.
  • Les institucions que desenvolupen serveis i programes per a famílies amb infants. En ocasions s’oblida que els infants i les seves famílies necessiten una xarxa que els aculli per facilitar-los el creixement en la criança. Els Espais Familiars o els grups de parentalitat/criança són alguns exemples d’aquests tipus de serveis i programes que malgrat la seva bona projecció i presència en el territori estan mancats de recerques que els avalin o els ajudin a progressar.
  • La infància en el marc de la seva família. Observem una gran producció científica sobre l’origen i l’empremta que la família deixa sobre els individus que la composen: la família constituïda, però al mateix temps observem la necessitat d’abordar l’estudi de l’empremta que deixa en les persones la família que ells mateixos construeixen: la família constituent.
  • La vinculació entre la recerca i els continguts de les assignatures que alguns de nosaltres impartim com a professors universitaris. Aquesta vinculació permetrà millorar la formació inicial i permanent dels mestres i professionals que es formem en el marc del Grau d’Educació Infantil, cursos de postgrau i mestratges.
  • Vincular els estudiants de la universitat en projectes d’aprenetatge i servei (ApS) per a millorar la pràctica educativa del Grau i la responsabilitat social amb els centres educatius.