EECERA: European Early Childhood Education Research Association (Associació Europea de recerca sobre la primera infància). 

NAEYC: National Association for the Education of Young Children: http://www.naeyc.org/

AVES: Associació d’Acompanyament al dol.

http://www.avesgams.org/

Minyons Escoltes i Guies de Catalunya: educació en el lleure amb infants i joves.

http://www.escoltesiguies.cat/

JouScout: rebost Escolta de recursos per a infants i joves: jocs, activitats, dinàmiques, tallers, etc.

http://www.jouscout.com/