Escola i Família, Xtec (Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya). 

http://xtec.gencat.cat/ca/comunitat/escolaifamilia/

Junts per Educació 

http://familiaiescola.gencat.cat/ca/escolaritat/participacio-compromis/participacio-coresponsabilitzacio/participacio-funcionament-centre/ampa/

Famílies, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/families/

Ofici d’Educar.Programa de ràdio dirigit per Elisabet Pedrosa sobre educació

https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/lofici-deducar/

Gurasotasuna. Web del Govern del País Vasc sobre la parentalitat positiva. Al web s’hi poden trobar escrits, investigacions, programes i materials de consulta a més d’un blog per interactuar.

http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-gurahome/es

Fundació Bernard Van Leer. Aquesta fundació publica articles, informes i llibres relacionats amb la petita infància i les seves famílies. Els articles reflexionen sobre diferents àrees i temàtiques amb experiències d’arreu del món.

http://www.bernardvanleer.org/Spanish/Home/Our-publications/Browse_by_series.html?ps_page=1&getSeries=6#.VEinvvmsV8

XELL: Xarxa d’Escoles Lliures

http://www.educaciolliure.org/

Diputació de Barcelona: Programa Famílies i escoles

http://www.laxarxa.com/familiesiescola.