Línies de recerca de l’ERIFE

El grup centra la seva activitat de recerca en diferents línies relacionades amb el desenvolupament psico-social d’infants, joves, famílies i l’educació i la formació dels mateixos:

La recerca pot quedar concretada en temàtiques com per exemple: 

 • Els rols, les competències i les funcions dels professionals dels Espais Familiars.
 • Els professionals de serveis d’atenció a les famílies en el territori europeu.
 • Les relacions entre centres educatius i famílies en la tasca compartida d’educar als infants més petits.
 • Els estils de criança en una societat transcultural.
 • L’acompanyament a les famílies en les diferents etapes de la criança i educació dels seus fills i filles. Criança responsiva, criança positiva.
 • Els espais multifamiliars en l’atenció psico-educativa.
 • Els contextos escolars i els contextos generats per altres tipus de serveis psicosocioeducatius.
 • Els grups de parentalitat/criança com a recurs d’acompanyament parental.
 • La infància en el marc de la seva família.
 • La formació inicial i continuada dels professionals que atenen als infants i a les seves famílies.
 • Petita infància i cultura.
 • Infància en contextos familiars vulnerables.
 • Projectes d’Aprenentatge Servei.

Actualment hem obtingut un Projecte ERASMUS + 

Títol del projecte: INTERSTICE
Entitat finançadora: ERASMUS + KA203 (Unión Europea y Ministerio de Universidades) Referència de la concessió: 9 E10209448 
Import concedit: 295.604,00 €
Durada: des de/d’ 24/09/2020 fins a 24/09/2022                     Investigador/a principal: Sílvia Blanch Gelabert i Gemma París