Constituir-se com a equip de recerca interdepartamental permet seguir encarnant, a la pràctica, els tipus d’estudis sobre les temàtiques que unes persones que configuraven un grup informal de treball, estudi i recerca ja havien iniciat l’any 2006. Aquesta col·laboració interdepartamental permet mirar la infància, les famílies i les intervencions psicosocioeducatives de manera holística, des perspectives disciplinàries complementàries.

La proposta de formar un equip interdepartamental, amb dues persones coordinadores que cooperen i es complementen, manté i crea sinèrgies valuoses per a la recerca psicoeducativa tant del diagnòstic com de la intervenció. Alhora, s’acosta a la tendència evidenciada a Europa i a Amèrica del Nord en l’àrea d’educació en que la cooperació és generalitzada i imprescindible. Hi ha exemples a diferents nivells, tant en la recerca psicoeducativa com en el camp de la intervenció psicològica i educativa, per exemple amb l’anomenat “Coteaching” (mestres que cooperen dins una mateixa aula com a Reggio-Emilia) o la codirecció d’institucions (dues persones que dirigeixen conjuntament com en el cas del centre Josep Miquel Céspedes de Sant Adrià del Besòs, per exemple). D’altra banda, també cal destacar la llarga tradició de col·laboració informal i formal entre el departament de Pedagogia Aplicada i el de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació, tant en docència a la Universitat Autònoma de Barcelona, la recerca i en la formació continuada d’educadors i docents fora de la nostra institució universitària.