Sílvia Blanch Gelabert

Doctora en Psicologia. Actualment professora del Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació de la facultat de Ciències de l’Educació de la  Universitat Autònoma de Barcelona. Psicòloga al gabinet d’ assessorament psicopedagògic. Membre del grup d’infantil de l’ICE de la UAB, del grup Tot família, GRAI i SINTE. Ha fet formació de professorat sobre  famílies, espais familiars, treball en xarxa i aprenentatge cooperatiu.  

silvia.blanch@uab.cat