Barcelona no aconsegueix reduir els grafitis en façanes i espais públics