L’Oficina de Convivència té per objectiu vetllar per la preservació de l’espai públic com a lloc de convivència, on totes les persones puguin desenvolupar en llibertat les seves activitats de lliure circulació, oci, trobada i esbarjo, amb ple respecte a la dignitat i als drets dels altres i a la pluralitat d’expressions culturals, polítiques, lingüístiques, religioses i de formes de vida diverses existents a Barcelona.

En aquest sentit, l’Oficina de Convivència té la missió de:

  • Proposar polítiques i mesures preventives per millorar la convivència a l’espai públic.
  • Instruir els procediments sancionadors previstos per l’Ordenança (al·legacions, recursos, sol·licituds de reparació d’indemnització per danys).
  • Fer el seguiment de l’aplicació de l’ordenança.
  • Augmentar i millorar l’ús de mesures alternatives a la sanció.

Podeu fer qualsevol consulta relacionada amb l’Ordenança de convivència aquí.

Podeu fer consultes/al·legacions/recursos a una multa de convivència aquí.