002C46VY

Una nova guerra de les terrasses plana sobre Barcelona. L’Ajuntament reduirà bona part dels vetlladors que va permetre ampliar durant la pandèmia. Parlem principalment d’aquells que
esvan disposar demaneraextraordinària sobre les voreres, a
tants carrers i places de la ciutat.
Centenars de taules i de cadires –el nombre encara és una incògnita– tenen un horitzó molt tèrbol.
A fi de pal·liar els efectes econòmics del virus sobre un sector
clau d’aquesta ciutat, el Consistori va atorgar l’any passat 3.668
noves llicències de terrasses.
D’aquestes llicències, 1.588 es van ubicar en xamfrans, carrils
de circulació, cordons d’aparcament… L’objectiu del govern de
l’alcaldessa Ada Colau és consolidar definitivament sobretot
aquelles taules i cadires que de  manera provisional va autoritzar
instal·lar allà, a les calçades, a l’asfalt (en realitat totes aquelles
que en certa manera estan arrabassant espai al vehicle privat).
La comissió municipal d’Urbanismeva aprovar ahir demanera
inicial la modificació de l’ordenança de terrasses destinada a
fer-ho possible. La resta de noves taules i cadires, les instal·lades a les voreres, s’hauran de regular per les normes que regien
abans que es declarés la pandèmia. Això implicarà, per exemple, que totes s’hauran d’agrupar davant la façana del local, i no dispersar-se alegrement al llarg de les voreres, tal com passa durant la pandèmia.