Ley 3/2022, de 24 de febrero, de convivencia universitaria.

BOE-A-2022-2051 Ley 3/2022, de 24 de febrero, de convivencia universitaria. Esta ley pretende establecer el marco adecuado para que los miembros de la comunidad universitaria, integrada por el estudiantado, personal docente e investigador y personal de administración y servicios, puedan llevar el ejercicio de estos derechos y libertades a su máxima expresión gracias a la […]

L’administrativització local de la seguretat pública als 40 anys de “broken windows”: revisitant les ordenances de civisme

https://eapc-rcdp.blog.gencat.cat/2022/04/06/ladministrativitzacio-local-de-la-seguretat-publica-als-40-anys-de-broken-windows-revisitant-les-ordenances-de-civisme-ricard-brotat-i-jubert/ Introducció El tema del civisme ha donat lloc, com és ben sabut, a una autèntica constel·lació de centenars d’ordenances de civisme i convivència repartides per tot Espanya, impulsades, en el seu moment, pel fort vent de l’ordenança de civisme i convivència de Barcelona de 2005 (tot i que la primera ordenança d’aquest tipus va […]