Entra en vigor la nova Ordenança de Civisme i Convivència de Mataró

El document endureix les mesures contra el botellot i les molèsties en l’espai públic, i aposta per la prevenció per evitar les conductes incíviques que pertorben la convivència. dimecres 31 maig 2023 La nova Ordenança de Civisme i Convivència ja és d’aplicació des de dissabte 27 de maig. El document ha estat aprovat definitivament sense que s’hagi […]

La Barcelona incívica

A Barcelona, un dels temes recurrents de la campanya electoral municipal va ser l’incivisme, una qüestió que té ramificacions evidents en la neteja, el turisme i la seguretat. L’equip de l’anterior consistori ja havia canviat la concessió de la neteja, però les crítiques van persistir, en bona part perquè la realitat no va canviar prou […]

Problemas en las redes sociales

Uno de cada tres menores tiene problemas en las redes sociales. El estudio de Unicef sobre la relación de niños y adolescentes con internet, en el que participaron más de 50.000 estudiantes, destapa un problema creciente 002D4NFC

Bulos y seguridad ciudadana

Sobre la reforma aprobada de la ley de protección de la seguridad ciudadana –que una mayoría del PP impulsó en 2015, cuando arreciaban las protestas contra los recortes de la crisis– hay ya más ‘fake news’ que propuestas reales. Estos son los principales puntos de confusión. bulos

L’ús quotidià de bicicletes i patinets augmenta un 49% a la metròpolis de Barcelona Un estudi de l’AMB i l’IERMB estima que l’ús de les bicicletes ha incrementat un 34% a la xarxa metropolitana Bicivia en els darrers dos anys i, els dels patinets, un 123%

https://iermb.uab.cat/ca/noticias/lus-quotidia-de-bicicletes-i-patinets-augmenta-un-49-a-la-metropolis-de-barcelona/ L’ús quotidià de bicicletes i patinets augmenta un 49% a la metròpolis de Barcelona. Un estudi de l’AMB i l’IERMB estima que l’ús de les bicicletes ha incrementat un 34% a la xarxa metropolitana Bicivia en els darrers dos anys i, els dels patinets, un 123%   L’estudi Aforaments a la xarxa Bicivia metropolitana (2021). […]