Sibhil·la, projecte adscrit al Servei de Biblioteques, dóna servei de suport a la recerca en l’àmbit de les humanitats en general, i de la història en particular, des de l’any 1987.

El nostre principal objectiu és l’elaboració del Fons d’Història Local de Catalunya, una base de dades bibliogràfica que recull informació sobre història, societat, cultura i art de Catalunya. Aquest catàleg, amb una descripció especialitzada del contingut dels documents segons el Tesaurus d’Història Local de Catalunya, conté actualment més de 240.000 referències de monografies, revistes, articles, tesis i literatura grisa recollides a centres d’informació i repositoris de tot Catalunya.

Oferim atenció personalitzada a estudiants, personal docent, investigadors i usuaris en general.

Història del projecte:
Servei de Documentació d’Història Local de Catalunya (SDHLC) (1987-2012)

L’any 1987, com a iniciativa d’un grup de professors del Departament d’Història Moderna i Contemporània, es creava el Grup d’Història Local de Catalunya amb l’objectiu de crear una base de dades que facilités als investigadors l’accés a la informació bibliogràfica d’àmbit local. L’any 1995 la UAB reconeix la creació del Servei de Documentació d’Història Local de Catalunya (SDHLC), un servei de suport a la recerca (S3), dirigit per Dr. Borja de Riquer.

Durant el seu periode de vigència (1987-2012) el SDHLC va participar a 11 projectes d’investigació I+D, 33 convenis de col·laboració amb entitats externes, com la Diputació de Barcelona, i 16 col·laboracions amb grups de recerca de la UAB.

Servei cientificotècnic (SCT) Sibhilla (2012-2019)

L’any 2012 es va crear SIBHIL·LA, un servei cientificotècnic en l’àmbit de les humanitats, que es creava amb la voluntat de difondre el fons documental bibliogràfic més complet sobre la història de Catalunya i la llengua i literatura catalanes.

SIBHIL·LA neixia de la fusió de dos projectes, amb antecedents i objectius similars, que es van crear l’any 1987 com a resposta a les necessitats de recerca de professors i grups d’investigació d’història contemporània i de filologia catalana:

  • EServei de Documentació d’Història Local de Catalunya (SDHLC), fins aleshores Laboratori de Prestació de Serveis (S3) i adscrit al Departament d’Història Moderna i Contemporània.
  • TRACES: Base de Dades de Llengua i Literatura Catalanes, elaborada pel Grup d’Estudis de Literatura Catalana Contemporània (GELCC) del Departament de Filologia Catalana.

L’any 2014 s’incorpora a SIBHIL·LA el projecte IFMuC, base de dades dels catàlegs dels fons musicals de Catalunya que elabora la càtedra de Patrimoni Musical del Departament d’Art i Musicologia de la UAB, dirigida pel catedràtic Josep Maria Gregori i Cifré.