L’any 2012 es va crear SIBHIL·LA, un servei cientificotècnic (SCT) en l’àmbit de les humanitats, que es creava amb la voluntat de difondre el fons documental bibliogràfic més complet sobre la història de Catalunya i la llengua i literatura catalanes.

SIBHIL·LA neixia de la fusió de dos projectes, amb antecedents i objectius similars, que es van crear l’any 1987 com a resposta a les necessitats de recerca de professors i grups d’investigació d’història contemporània i de filologia catalana:

  • EServei de Documentació d’Història Local de Catalunya (SDHLC), fins aleshores Laboratori de Prestació de Serveis (S3) i adscrit al Departament d’Història Moderna i Contemporània.
  • TRACES: Base de Dades de Llengua i Literatura Catalanes, elaborada pel Grup d’Estudis de Literatura Catalana Contemporània (GELCC) del Departament de Filologia Catalana.

L’any 2014 s’incorpora a SIBHIL·LA el projecte IFMuC, base de dades dels catàlegs dels fons musicals de Catalunya que elabora la càtedra de Patrimoni Musical del Departament d’Art i Musicologia de la UAB, dirigida pel catedràtic Josep Maria Gregori i Cifré.

Aquest nou servei volia ser una eina clau de transferència del coneixement en les disciplines humanístiques, respondre a les necessitats del món cultural educatiu i investigador actual, i incidir i fer-se present i necessari dins els circuits de la producció científica nacional i internacional.

La creació de SIBHIL·LA suposà el reconeixement, per part de la UAB, d’uns serveis i projectes que portaven anys treballant per posar a disposició de la docència i la recerca el material bibliogràfic essencial sobre la història, la cultura, la llengua i la literatura catalanes.