Donat el seu caire pluridisciplinari, el FonsHL està obert a un ampli ventall d’usuaris: professors, investigadors, estudiants de tercer cicle o erudits locals (estudis científics), el professorat i alumnat de primària i secundària (material didàctic), institucions i organismes locals (memòries, estadístiques…), les associacions o entitats culturals (tradicions populars, exposicions artístiques, esports…), com en general, a qualsevol ciutadà que tingui inquietud pel coneixement de la seva comarca o municipi.

Sibhil·la dóna un servei d’atenció personalitzada a les consultes dels usuaris.
És un servei adreçat a estudiants, personal docent i investigador de la UAB, biblioteques i centres d’informació i a qualsevol usuari extern interessat.
L’atenció personalitzada suposa:

  • La realització d’una cerca més acurada i precisa de la temàtica proposada o les necessitats d’informació, per part dels tècnics del servei coneixedors del llenguatge documental emprat per la indexació dels documents (terminologia especialitzada recollida en el Tesaurus d’Història de Catalunya) i del programari informàtic.
  • Possibilitat tècnica d’obtenir un document digital amb el llistat de referències resultants de la cerca, acompanyat d’un índex d’autors, matèries, topònim geogràfic, etc.

Aquest servei va adreçat a :

  • Estudiants de grau de la UAB que realitzen treballs de final de grau sobre una temàtica local concreta.
  • Estudiants de màster i postgrau i investigadors que inicien una investigació (TFM, tesi doctoral…) sobre una temàtica concreta a nivell català.
    Donem informació sobre els estudis i tesis existents sobre la temàtica i informació sobre possibles fonts documentals (literatura grisa d’entitats, estatuts d’associacions, biografies i memòries de personatges…)
  • Professorat que necessita una relació bibliogràfica sobre una temàtica específica per a la tasca docent: propostes de lectures i treballs al alumnat.
  • Professorat i estudiants de secundària que elaboren els seus “treballs de recerca”.

Podeu contactar amb nosaltres:

A través del nostre correu electrònic: sibhilla@uab.cat

Biblioteca d’Humanitats. 2a planta. Despatx L-219 (dilluns a dijous de 9h. – 16h.)

Telèfon: 93 581 2537