Monografies

Cuadrado, M.; Rius, N. Presentació Jornades Humanitats Digitals 2018 [recurs electrònic]. Bellaterra: Sibhil·la, 2018

Cuadrado, M. Bibliografia sobre Montmeló (1688-2017) [recurs electrònic]. Bellaterra: Sibhil·la, 2018. (56 pàg.)

Més informació

“Carrer del Arbres. Índexs 1979-2012”. Carrer dels Arbres, núm. 22 (2012), p. 175-260.

Badalona : Museu de Badalona, 2012

Pere Anguera i Nolla (1953-2010). Bibliografia. Bellaterra : Servei de Documentació d’Història Local de Catalunya, 2011. 160 pàg.

Cuadrado, M. “El Servei de Documentació d’Història Local de Catalunya”. En: Diccionari d’Historiogràfia Catalana. A cura d’Antoni Simón. Barcelona : Enciclopedia Catalana, 2003. Pàg. 1091-1092

Perpinya, E. “Congressos Internacionals d’Història Local”. En: Diccionari d’Historiogràfia Catalana. A cura d’Antoni Simón. Barcelona : Enciclopedia Catalana, 2003. Pàg. 366-367

Cuadrado, M.; Perpinyà, E. Bibliografia sobre el Berguedà. Berga: Associació Cultural El Vilatà : Cossetània, 2001. (L’Escambell, 24) 235 pàg.

Cuadrado, M.; García, C.; Perpinyà, M. et al. Tesaurus d’Història de Catalunya. Edició 0. Presentació jeràrquica i alfabètica. Bellaterra : Servei de Documentació d’Història Local de Catalunya, 1999

Cuadrado, M.; García, C.; Perpinyà, M. et al. Tesaurus d’història contemporània de Catalunya. Barcelona: Diputació de Barcelona, 1996. 237 pàg.

Cuadrado, M.; García, C.; Perpinyà, M. et al. Bibliografia sobre el Vallès Occidental (1700-1993). Barcelona: Alta Fulla : Consell Comarcal del Vallès Occidental, 1994. 374 pàg.

Cuadrado, M.; Perpinyà, M.; Perpinyà, E. “La Informática al servicio de los historiadores: experiencia de creación y desarrollo de una base de datos de Historia Local de Catalunya”.

A: Perspectivas de La Historia Local en Cataluña, editat per J. Aguirreazkuenaga i M. Urquijo. Bilbao: Servicio Editorial de la Universidad del Pais Vasco, 1994. (European Local and Regional Comparative History Series, 4). Pàg. 89-104

Col·laboracions

Mir, Conxita (Dir.); Agustí, Carme (Dir.); Bibliografia de les comarques de Lleida i la Franja de Ponent [recurs electrònic] . Lleida : Universitat de Lleida : Institut d’Estudis Ilerdencs, 2004. Amb la col·laboració del SDHLC de la UAB.

Alberch, Ramon (Dir.); Boadas, Joan (Dir.); Nadal, Joaquim (Dir); Bibliografia de la ciutat de Girona [Recurs electrònic] . Girona : Ajuntament de Girona, 2002. Amb la col·laboració del SDHLC de la UAB.

Articles

–  Cuadrado, M.; García, C.; Perpinyà, M. et al. “La informàtica al servei de la Història”. L’Avenç. Revista d’Història, núm. 141 (octubre 1990): 35-37.

–  Cuadrado, M.; García, C.; Perpinyà, M. et al. “La Història a l’abast”. Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics, núm. 5 (1994): 101-108.

–  Cuadrado, M.; García, C.; Perpinyà, M. et al. “El Thesaurus d’història de Catalunya: creació i anàlisi d’un llenguatge documental aplicat a la història”. Item, núm. 15 (juliol-desembre 1994): 134-159.

–  Cuadrado, M.; García, C.; Perpinyà, M. et al. “Índex dels articles de Plecs”. Plecs d’Història Local, núm. 51 (juny 1994): 35-50.

–  Cuadrado, M. “El Servei de Documentació d’Història Local de Catalunya”. Biblioteca Informacions. Publicació del Servei de Biblioteques de la UAB, núm. 15 (gener 1997): 12.

–  Cuadrado, M.; García, C.; Perpinyà, E. et al. “El Servei de Documentació d’Història Local de Catalunya de la UAB: 10 anys de funcionament”. Terme. Revista del Centre d’Estudis Històrics de Terrassa, núm. 12 (novembre, 1997): 8-9.

–  Cuadrado, M.; García, C.; Perpinyà, E. et al. “Codina: una base de dades per al Baix Llobregat”. Materials del Baix Llobregat, núm. 3 (1997): 95-103.

–  Cuadrado, M.; García, C.; Perpinyà, E. et al. “10 anys del Servei de Documentació d’Història Local de Catalunya de la UAB”. Plecs d’Història Local, núm. 73 (febrer, 1998): 36-39

–  Cuadrado, M.; García, C.; Perpinyà, M. et al. “Chlio: la base de dades d’història local de Catalunya”. Plecs d’Història Local, núm. 73 (febrer, 1998): 40-42.

–  Cuadrado, M.; García, C.; Perpinyà, E . et al. “Les bases de dades comarcals: l’exemple “Codina””. Plecs d’Història Local, núm. 73 (febrer, 1998): 43-45.

–  Abadal, E.; Cuadrado, M.; Gascón, J. et al. “Disseny i creació de bases de dades bibliogràfiques amb CDS/ISIS: l’experiència de SABA-DOC”. BID: Textos universitaris de biblioteconomia i documentació, núm. 3 (desembre 1999)
http://www.ub.es/biblio/bid/bid03.htm

–  Perpinyà, E.; Cuadrado, M.; “Índex 1994-1999”. Materials del Baix Llobregat, núm. 6 (2000): 207-228.

–  Cuadrado, M. “El Servei de Documentació d’Història Local de Catalunya de la Universitat Autònoma de Barcelona”. Drassana : revista del Museu Marítim de Barcelona, núm. 10 (octubre 2002) : 31-38

–  “Servei de Documentació d’Història Local de Catalunya”. Autònoma. Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona, núm. 187 (novembre 2005) : 10.

–  Alemany, M.; Cuadrado, M.; Riera, C.; Rius, N. “ Sibhil·la : 25 anys al servei de la cultura catalana”. L’Avenç. Revista d’Història, 384 (novembre 2012), p. 59-61

–  Alemany, M.; Cuadrado, M.; Riera, C.; Rius, N. “ SIBHIL·LA, al servei de la difusió del patrimoni documental català”. Frontissa : publicació semestral de la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana, núm. 30 (desembre 2015), p. 13-14

Ponències i comunicacions

Participació a la Taula rodona “Experiències i projectes” del I Congrés Internacional d’Història Local de Catalunya. Organitzat per la Revista d’Història Contemporània “L’Avenç”, amb el suport de la Diputació i l’Ajuntament de Barcelona, (Barcelona 15 – 16 de novembre de 1991)

– Cuadrado, M.; García, C.; Perpinyà, M. et al. “Experiència de construcció d’una base de dades i d’un thesaurus d’història local de Catalunya”. Comunicació presentada a las 4es Jornades Catalanes de Documentació, organitzades pel Col·legi Oficial de Bibliotecaris i la Societat Catalana de Documentació (SOCADI). (Barcelona 22 – 24 de gener de 1992)

– Cuadrado, M.; García, C.; Perpinyà, M. et al. “El Servei de Documentació d’Història Local de Catalunya de la Universitat Autònoma de Barcelona: experiencia de creación de una base de datos y de un tesaurus de historia de Catalunya”. Comunicació presentada al Congreso Internacional sobre sistemas de información histórica, organitzat per les “Juntas Generales de Alava”. (Vitoria, 6-8 de novembre de 1997)

– Abadal, E.; Cuadrado, M., Criach, D. et. al. “Centres de Documentació i Biblioteques de Sabadell en xarxa: una iniciativa per a incrementar els serveis de la biblioteca pública al municipi”. Comunicació presentada a les 7 enes. Jornades Catalanes de Documentació. (Barcelona, 4-6 de novembre de 1999)

– Cuadrado, M. “El Servei de Documentació d’Història Local de Catalunya de la Universitat Autònoma de Barcelona”. Ponència presentada a: “El paper dels centres de documentació especialitzats” . Centre de Documentació Marítima. Museu Marítim. (Barcelona, 24 de maig de 2001)

– Cuadrado, M. “El Servei de Documentació d’Història Local de Catalunya de la Universitat Autònoma de Barcelona”. Ponència presentada a: I Jornades d’Ensenyament d’Història de Catalunya. Associació Conèixer Catalunya, ICE de la UAB (Cerdanyola del Vallès, 8 i 9 de novembre de 2002)

– Cuadrado, M.; Vilanova, F.; Monfort, A. “Sobre les repressions franquistes a Catalunya. Unes notes informatives dels darrers quinze anys”. Ponència presentada al Congrés, organitzat pel CEFID: El Franquisme a Catalunya. Quinze anys de recerques (2000-2015) : balanç i perspectives. Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB, 3 i 4 de setembre de 2015.

– Cuadrado, M.; Rius, N. “El Fons d’Història Local de Catalunya del SIBHIL·LA”. Comunicació presentada a les Jornades “El Vallès de la societat agrària a la societat industrial. Eines i recursos per a la història local” (Sabadell, 18-11-2015), organitzat  per la Fundació Bosch i Cardellach, el CORE de Patrimoni de la Universitat Autònoma de Barcelona i la Generalitat de Catalunya