Fem el seguiment de 729 capçaleres de publicacions periòdiques (butlletins, revistes, anuaris…) i d’aquestes fem el buidatge sistemàtic de 655


312 revistes i butlletins d’àmbit local


12

de tot Catalunya o de comarques de més d’una província

121

de les comarques de Barcelona

59

de les comarques de Girona

41

de les comarques de Lleida

79

de les comarques de Tarragona


343 revistes d’àmbit general


34

Revistes vigents d’història moderna i contemporània editades a Catalunya (prioritat 1)

58

Revistes vigents d’història moderna i contemporània editades fora de Catalunya (prioritat 2)

251 

Revistes vigents de prehistòria, història antiga, història medieval, arqueologia, ciències socials i geografia, revistes de divulgació històrica, revistes de ciències auxiliars (arxivística, documentació) i revistes d’història moderna i contemporània no vigents (prioritat 3)


Revistes d’interès per al FonsHL