Ladda ner programmet här.

Ladda ner presentationerna här.

Ladda ner rapporten här.


Ladda ner MP3

 

Event 2

Event 2 ska vara i Stockholm i Sverige

20 juni 2019.

Dyslexiförbundet ska arrangera det.

 

Vem kommer dit?

Alla EASIT:s partners kommer dit.

Vi kommer också att bjuda in gäster

som är intresserade av att göra innehåll

som är enkelt att förstå.

 

Vad ska vi göra där?

EASIT ska presentera Resultat 2 och Resultat 3.

Vi ska prata om Resultat 2 och Resultat 3.

Du kan läsa mer om Resultat 2 här.

Du kan läsa mer om Resultat 3 här.

 

Om du vill veta mer om evenemanget i Stockholm

kan du fråga Ester Hedberg.

Ester har skrivit denna information

och hon är ansvarig för eventet.

E-post: ester.hedberg@dyslexi.org