Ladda ner resultat 6 här.

 

Huvudmålgrupp: Alla som är intresserade

av en certifierad utbildning.

 


Ladda ner MP3

 

Resultat 6

Certifiering

 

EASIT ska föreslå

hur en certifierng kan gå till.

Att certifiera betyder

att lova att någon kan något.

 

Det kan man göra genom ett skriftligt intyg

till exempel ett diplom

som ett bevis på att någon kan en sak riktigt bra.

Till exempel att du kan skriva information

så att alla förstår.

Eller att du kan ta fram videofilmer

som alla kan förstå.

 

EASIT ska ta reda på hur andra projekt

gör sådana certifieringar.

Men vi ska inte dela ut certifieringar.

Vi ska bara ta fram ett förslag

för vad som bör ingå i ett sådant dokument.

 

Om du vill veta mer om certifieringen

kan du fråga Anna Matamala.

Det är jag Anna som skrivit denna information.

Jag ansvarar för Resultat 6.

E-post: anna.matamala@uab.cat