Ladda ner programmet här.

Ladda ner presentationerna här.

Ladda ner rapporten här.


Ladda ner MP3

 

Event 5

Event blir i Barcelona i Spanien i mars 2021.

Universitetet i Barcelona ska arrangera.

 

Vem kommer dit?

Alla EASIT:s partners kommer dit.

Vi kommer också att bjuda in gäster

som är intresserade av att göra innehåll

som är enkelt att förstå.

 

Vad ska vi göra där?

EASIT ska presentera Resultat 5.

 

Vi ska prata om Resultat 5.

Du kan läsa mer om Resultat 5 här.

 

Om du vill veta mer om evenemanget i Barcelona

kan du fråga Anna Matamala.

Anna har skrivit denna information

och hon är ansvarig för eventet.

E-post: anna.matamala@uab.cat