Stiftung Universität Hildesheim

Vi är ett universitet.

Vårt namn är SUH.

Det är en förkortning för Stiftung Universität Hildesheim.

Det betyder Stiftelsen Universitetet i Hildesheim.

Hildesheim är en stad i norra Tyskland.

 

På SUH finns personer som forskar om lättläst.

De arbetar på ett centrum för forskning.

Det heter Tysklands forskningscentrum för lättläst.

(Research Center on Easy-to Read German)

 

  • Vi arbetar med lättläst i Tyskland
  • Vi tar fram material för att utbilda översättare i lättläst tyska
  • Vi sprider information om lättläst.
  • Vi driver och deltar i projekt om lättläst.

 

Vi är med i EASIT.

Två personer från SUH arbetar med EASIT:

  1. Christiane Maaß
  2. Sergio Hernández Garrido.

 

Christine Maaß är chef

för Tysklands forskningscentrum för lättläst.

Sergio Hernández Garrido är en av forskarna.

 

Jag som skrivit denna text heter Sergio Hernández Garrido.

Jag arbetatar på SUH.

Om du har frågor kan du skicka e-post till mig:

hernande@uni-hildesheim.de