Dyslexiförbundet

Dyslexiförbundet är en svensk organisation

för personer som har svårt

att läsa, skriva och räkna.

 

Vår organisation ska inte tjäna pengar.

Vi är en ideell organisation.

 

Dyslexiförbundet arbetar med:

 • rådgivning och stöd
 • information
 • utbildning
 • att påverka politiker
 • evenemang
 • projekt

 

Om läs- och skrivsvårigheter

Många personer har svårt att läsa och skriva.

Några av dem har dyslexi.

 

Det finns fler orsaker till läs- och skrivsvårigheter.

Till exempel:

 • ovana vid böcker
 • svårt att lära sig saker
 • lätt att glömma saker.

 

Ungefär 15 av 100 personer i Sverige har svårt att läsa.

 

Skolan blir ofta svår

för den som har svårt att läsa och skriva.

Barnet kan bli ledset och känna sig utanför.

Det är likadant för vuxna i arbetslivet.

 

Detta kan vi göra för att minska problemen:

 • Hitta de barn som har svårt att lära sig läsa och skriva
 • Hjälpa dem direkt
 • Erbjuda träning
 • Tillåta hjälpmedel
 • Göra information lätt att förstå på olika sätt

till exempel genom uppläst text, videofilmer och bilder

 • Lärare och kollegor ska visa förståelse för den

som har svårt att läsa och skriva

 

Dyslexiförbundet driver olika projekt.

Ett projekt heter Begriplig Text.

Där tar vi reda på

vad som gör texter enkla att läsa och förstå.

 

Jag som skrivit denna text heter Ester Hedberg

Jag arbetar på Dyslexiförbundet

Här är vår hemsida: www.dyslexi.org

Jag är projektledare för Begriplig Text,

som du kan läsa om här: www.begripligtext.se

Om du har frågor kan du skicka e-post till mig ester.hedberg@dyslexi.org