Ladda ner MP3

 

RTV Slovenija

 

Historia

RTV är en förkortning för Radio och TV.

RTV Slovenija sänder radio och TV-program i landet Slovenien.

Där heter huvudstaden Ljubljana.

 

Det första radioprogrammet sändes för 90 år sedan.

Det första TV-programmet sändes för 60 år sedan.

Då hette RTV Slovenija RTV Ljubljana.

 

Kanaler

RTV Slovenija har 8 radiokanaler

och 5 TV-kanaler.

3 TV-kanaler är nationella.

Det betyder att de sänder program för alla som bor i landet.

 

En kanal sänder program på italienska.

Den kanalen är till för italienare

som bor i Slovenien.

 

En kanal sänder program på ungerska.

Den kanalen är till för ungrare

som bor i Slovenien.

 

Teletext

RTV Slovenia har också TEXT-TV.

Det kallas för Teletext i Slovenien.

Teletext liknar Internet.

Det är information som visas på din TV-skärm.

Teletext visar nyheter, väder,

tidschema för programmen och annan information.

Genom Teletext kan du ta fram textremsa till program.

Teletext har funnits länge.

 

Tillgänglig information

RTV Slovenija har också ett Multimedia Center

med många appar.

Några appar hjälper människor med funktionsnedsättning

att se, höra och förstå programmen.

Multimedia Center finns på Internet.

 

Människor med funktionsnedsättning ser också på TV.

De har rätt till information.

 

Den som är döv eller inte hör så bra

kan använda textremsa.

I textremsan står det vad personerna i filmen säger.

Textremsan kan också beskriva ljud.

De flesta program har textremsa.

 

RTV Slovenjia har också

teckenspråkstolkade program

mer än en timme per dag.

I ett sådant program

tolkar teckenspråkstolken tal och ljud.

 

För blinda och personer som inte ser så bra

har TV Slovenija program

med uppläst textremsa och syntolkning.

 

RTV Slovenija har dessutom en särskild service

för tillgänglighet till radio och TV-program.

 

RTV Slovenjija är med i två Erasmus+ projekt

som handlar om tillgänglighet:

 

1. EASIT, som du läser om just nu.
Pågår 2018–2021.

2. ADLAB PRO
Projektet handlar om syntolkning

som beskriver vad som händer i en film.

Pågår 2016–2019

 

Samarbete

RTV Slovenija är medlem i EBU.

EBU är en förkortning för

European Broadcasting Union.

Det betyder att RTV Slovenjia samarbetar

med andra länders

radio och TV-producenter

samt med universitet och andra organisationer.

 

Jag som skrivit denna text heter Veronika Rot.

Jag arbetatar på RTV Slovenjia.

Om du har frågor kan du skicka e-post till mig Veronika.Rot@rtvslo.si