Ladda ner programmet här.

Ladda ner presentationerna här.

Ladda ner rapporten här.


Ladda ner MP3

 

Event 3

Event 3 ska vara I Hildesheim i Tyskland.

3 februari 2020.

Det ska arrangeras av universitetet i Hildesheim.

 

Vem kommer dit?

Alla EASIT:s partners kommer dit.

Vi kommer också att bjuda in gäster

som är intresserade av att göra innehåll

som är enkelt att förstå.

 

Vad ska vi göra där?

EASIT ska presentera Resultat 3.

Vi ska prata om Resultat 3.

Du kan läsa mer om Resultat 3 här.

 

Om du vill veta mer om evenemanget i Hildesheim

kan du fråga Sergio Hernández.

Sergio har skrivit denna information

och han är ansvarig för eventet.

E-post: hernande@uni-hildesheim.de