Ladda ner resultat 4 här.

 

Huvudmålgrupp: Universitet, högskolor och utbildare.

Resultaten från IO4 kan intressera

akademiker och yrkesverksamma verksamma

inom området begripligt språk.


Ladda ner MP3

 

Resultat 4

Vad kommunikatörer måste studera/utbildningsplan

 

Översättare

Många texter är svåra att förstå.

Översättare kan göra om svåra texter till lätta texter.

Texter som är lätta att förstå är viktiga för samhället.

Men det är svårt att översätta till lättläst.

Översättaren behöver tänka på många saker.

 

Skribenter

De som skriver

ska kunna skriva direkt på ett språk

som är lätt att förstå.

Då skulle vi förstå texterna bättre.

Men det är svårt att skriva lättläst.

Skribenten behöver tänka på många saker.

 

Därför behöver översättare och skribenter

lära sig att skriva

på ett språk som är lätt att förstå.

 

Resultat 4 ska ta fram en utbildningsplan

för att träna översättare och skribenter.

 

En utbildningsplan visar hur något ska läras ut

på en skola eller vid ett universitet.

 

Utbildningsplanen visar vilka kurser

som studenter måste studera

för att lära sig ett ämne.

 

Vår utbildningsplan beskriver de kurser

som studenten måste gå

för att lära sig översätta till

och skriva på ett språk

som är lätt att förstå.

 

I vår utbildningsplan blir det extra viktigt

hur man gör film enkel att förstå.

 

Med vår utbildningsplan

får studenterna lära sig

att skapa audio-visuell information

som är lätt att förstå.

 

Audio-visuell information är information

som du både kan se och lyssna på samtidigt.

TV-program och Youtube-klipp

är exempel på detta.

 

Christiane Maaß är ansvarig för Resultat 4.

 

Om du vill veta mer kan du fråga mig Sergio Hernández.

Jag har skrivit denna text. 

E-post: hernande@uni-hildesheim.de