Com es gestionen les eleccions amb votació electrònica als centres

Les eleccions a Junta de Facultat o Escola estan regulades per l’article IV del Regalament Electoral i pel reglament de cada centre.

El procés electoral és responsabilitat del centre corresponent i de la seva junta electoral territorial.

  • El sistema de votació electrònica a les eleccions a Junta de Facultat o Escola únicament substitueix les urnes de votació presencial i el sistema de consulta del cens.
  • L’OCI incorpora les dades a la plataforma de votació electrònica i dóna suport al centre en l’elaboració de les dades i en l’escrutini.
  • El centre convoca, publica i segueix tots els tràmits que marca el calendari electoral i d’acord amb el reglament electoral i el seu reglament de centre.
  • Per a les reclamacions al cens i els resultats i per a la presentació i reclamació de candidatures, es recomanen les eines:

CONTINGUTS