Important: Canvi de nomenclatura.

El nou sistema de votació electrònica ha canviat la nomenclatura de les eleccions. Cal tenir en compte aquests canvis per a confeccionar aquests documents.

  • Agrupació d’eleccions (abans Elecció)
  • Elecció (abans circumscripció)
  • Circumscripció (abans districte).

Documents que cal implementar

MsEXCEL amb el resum de candidatures (2) on consten la codificació i la denominació de cadascuna de les eleccions d’una agrupació d’eleccions, el nombre de representants que cal escollir i el nombre final  de candidats i candidates que es presenten. Aquest document inclou les instruccions per la seva elaboració.

MsEXCEL de les candidatures (1) amb les dades de totes les eleccions (abans circumscripcions) i els seus candidats. Es pot descarregar aquest document i també el pdf amb les instruccions.

Important (eleccions a Junta de Facultat o Escola)

  • Cal que els candidats i/o candidates figurin en el cens electoral de la seva elecció (abans circumscripció).
  • Un membre nat d’un òrgan de govern no pot presentar candidatura com a membre electe del mateix òrgan.
  • Un candidat o candidata no pot formar part d’una mesa electoral

Documents relacionats de consulta i suport

  • Model de textos de diferents casuístiques (circumscripció sense candidats o amb menys candidats) textos en català, castellà i anglès:  MsExcel
  • Nomenclatura UAB en català, castellà i anglès:  pàgina web
Info Icons - Download Free Vector Icons | Noun Project

Per a dubtes contacteu amb nosaltres: eleccions@uab.cat o truqueu per telèfon o per TEAMS a l’equip eVot de l’OCI