El cens electoral i les candidatures per implementar a la plataforma eVot

Les dades del cens electoral i de les candidatures, necessàries per a la plataforma de votació electrònica, les ha de complimentar el centre d’acord amb les codificacions i especificacions que es determinin per a cada elecció.

L’OCI s’encarregarà de implementar aquesta informació a la plataforma de votació electrònica a partir dels arxius que li trametrà el centre corresponent.

Els manuals i els documents es poden consultar i descarregar a les pàgines: