Què és el vot electrònic?
El vot electrònic consisteix en l’emissió de vots per mitjans electrònics en contraposició dels mitjans tradicionals com són el vot presencial en paper i el vot anticipat.

Quins tipus de vot electrònic es fa servir?
El vot electrònic s’efectua de manera remota: des de qualsevol dispositiu (ordinador, mòbil, tauleta, …) amb connexió a internet.

Quins són els principals avantatges del vot electrònic?

  • Més còmode: no cal desplaçar-se al lloc de votació el dia de les eleccions.
  • Més lliure: es pot votar amb antelació des de qualsevol dispositiu que tingui connexió a internet.
  • Més fàcil: la plataforma de vot et guia durant tot el procés de votació i evita errors involuntaris a l’hora de votar.
  • Més segur: perquè el procés electoral és totalment transparent i permet l’auditoria per terceres parts.