• El cens electoral es confeccionarà a partir dels diferents fitxers generats per a cada elecció.
  • En la data que determini cada calendari electoral, el centre demanarà els llistats dels  sectors A, B i D a l’OCI (que els treballarà amb les àrees de RRHH) i el llistat del sector C a la gestió acadèmica del seu centre.
  • Cada centre confeccionarà el cens a partir dels llistats dels 4 sectors amb la codificació de cada circumscripció electoral.
  • Diagrama del circuit de generació de llistats del cens electoral (pdf).

Per l’elaboració del cens electoral, que cal implementar a la plataforma de votació electrònica, es pot descarregar el document MsEXCEL del cens que hi ha en aquesta pàgina.

Cal triar un dels dos models:

  • Un (1) està preparat per posar els noms en un únic camp
    (/Cognom1 Cognom2, Nom/)
  • l’altre (2) en tres camps diferents
    (/Cognom1 / Cognom2 / Nom/).
  • El manual està en el document en pdf

IMPORTANT:

Info Icons - Download Free Vector Icons | Noun Project

Per a dubtes contacteu amb nosaltres: eleccions@uab.cat o truqueu per telèfon o per TEAMS a l’equip eVot de l’OCI