La informació electoral és responsabilitat del centre que organitza els comicis.

 • Cada centre inclourà un espai electoral en el seu web institucional amb la informació del procés electoral.
 • L’Oficina de Coordinació Institucional informarà dels accessos a la votació electrònica, la consulta del cens i la consulta del rebut de votació a la seu electoral electrònica de la seu electrònica de la UAB.

Esquema sobre la informació bàsica del web electoral
i a la Seu Electoral Electrònica

El web electoral

Cada centre informarà en el seu web electoral de tot el procés electoral corresponent a les seves eleccions i mantindrà els enllaços corresponents a la Seu Electoral Electrònica.

Estructura de continguts del web electoral recomanada als centres o entitats que organitzen eleccions

 • Convocatòria eleccions
  Calendari
  Documentació
 • Cens electoral
  Publicació de l’enllaç a la consulta del cens provisional
  Terminis per reclamacions, documents i procediment
  Publicació de l’enllaç a la consulta del cens definitiu
 • Candidatures
  Terminis de presentació, documents i procediment
  Publicació provisional de candidatures
  Terminis per reclamacions, documents i procediment
  Publicació definitiva de candidatures
 • Votació
  Informació campanya electoral
  Informació mesa electoral
  Publicació de l’enllaç a l’accés a la votació
 • Resultats
  Publicació de resultats provisionals
  Terminis per reclamacions, documents i procediment
  Publicació de resultats definitius
  Publicació de l’enllaç a la consulta del rebut

Seu electoral electrònica

L’Oficina de Coordinació Institucional informa dels accessos a la votació electrònica, la consulta del cens i la consulta del rebut de votació mitjançant la Seu Electoral Electrònica de la Seu Electrònica de la UAB. En aquest espai també es poden consultar el manuals d’ajuda de tot procés de votació i l’espai de preguntes freqüents.

https://seuelectronica.uab.cat/seu-electoral

Info Icons - Download Free Vector Icons | Noun Project

Per a dubtes contacteu amb nosaltres: eleccions@uab.cat o truqueu per telèfon o per TEAMS a l’equip eVot de l’OCI