1. Reserva de data per a les activitats presencials

Abans de confeccionar la proposta de calendari electoral, els centres han de reservar el dia i l’hora per a realitzar les activitats presencials:

  • Constitució de mesa electoral
  • Escrutini.

Consulta de les dates i de les hores disponibles:
demaneu accés al document per a fer la reserva a eleccions@uab.cat

2. Confecció del calendari electoral

Una vegada es disposa de la reserva del dia i hora per a les dues activitats presencials: la constitució de la mesa electoral i l’escrutini, cal que els centres facin la proposta de calendari de les seves eleccions.

Info Icons - Download Free Vector Icons | Noun Project

Per a dubtes contacteu amb nosaltres: eleccions@uab.cat o truqueu per telèfon o per TEAMS a l’equip eVot de l’OCI