Les XVIII Jornades Internacionals de Recerca en Didàctica de les Ciències Socials / Congrès Internacional les celebrem els dies 21-22 d’octubre de 2021 (virtual)

Temàtica central: LA CULTURA DEMOCRÀTICA I L’EDUCACIÓ PER AL FUTUR

Les línies temàtiques són: 

1. Investigació i innovació en educació per a la cultura democràtica. 

2. Educació per a la ciutadania global, diversitat i gènere. 

3. Literacitat crítica digital i contrarelats de l’odi. 

4. Educació per al futur i acció social. 

Les Jornades/Congrés comptarà amb traducció simultània castellà-anglès/anglès-castellà

Les Jornades/Congrès van adreçades a:

-Professorat d’ensenyament infantil, primari, secundari i universitari -Tots aquells professionals interessats en l’educació democràtica i l’educació per al futur, des de la recerca, la innovació i la formació del professorat -Estudiants interessats en l’ensenyament de les ciències socials, la geografia, la història,i les possibilitats de la cultura democràtica.

Presentació

El Congrés Internacional de Cultura Democràtica i les XVIII Jornades Internacionals de Recerca en Didàctica de les Ciències Socials aquest any s’emmarquen en el pla de treball del projecte “Integrar les Competències de Cultura Democràtica als plans docents de formació del professorat”, finançat pel programa DISCO (Democratic and Inclusive School Culture in Operation) del Consell d’Europa i la Unió Europea, portat a terme conjuntament pel grup GREDICS de la Universitat Autònoma de Barcelona, l’Instituto Politécnico de Lisboa i la Manchester Metropolitan University. La cultura democràtica representa l’eix principal d’aquest Congrés i Jornades.  Volem conèixer la situació actual de la cultura democràtica en les polítiques i les pràctiquesa  l’educació  en  general, i a l’ensenyament  de  les  ciències  socials en  particular. Pensem  que  és  important  debatre  i  compartir  experiències  sobre per  què  i  com incorporar la cultura democràtica a l’ensenyament o a la formació del professorat. La formació en cultura democràtica és imprescindible per a la construcció d’un futur millor, per aquest motiu entenem la cultura democràtica com una preparació per a la participació i l’acció social responsable. Per això, relacionem d’una manera estreta la cultura  democràtica  amb  l’Educació  per  al  Futur. Quins  són  els  futurs  possibles  i probables? Quin és el futur que volem? Com ho podem aconseguir? Ens interessa buscar respostes, plantejar noves preguntes i debatre sobre la recerca i la innovació en educació per a la participació democràtica, als nens i nenes al jovent en general. En aquesta línia, la formació,tant inicial com permanent del professorat, té una rellevància cabdal i és un element clau per trobar eines que millorin l’educació democràtica i la participació. El Congrés/Jornades  ha de ser una bona oportunitat per connectar la teoria i la pràctica, les realitats educatives de cada centre amb les propostes educatives més generals, el dia  a  dia  de  les  aules  amb  les  investigacions  que  es  desenvolupen  en  l’àmbit universitari. El Congrés/Jornades seran un punt de trobada per compartir experiències, innovacions, recerques, inquietuds i reflexions al voltant de l’ensenyament i l’aprenentatge de les ciències socials, la cultura democràtica i l’educació per al futur. Us proposem afrontar aquestes tasquesdes de diferents àmbits i etapes educatives: infantil, primària, secundària, batxillerat i universitat, educació formal i no formal, per compartir idees, per crear vincles i fer xarxa.