Presentació de comunicacions

(Experiències o investigacions)

Les persones que participin a les Jornades podran presentar comunicacions de qualsevol nivell educatiu (infantil, primària, secundaria i ensenyament universitari), escrits en català, espanyol, francès, portuguès o anglès.

Poden ser experiències de classe, innovacions o investigacions.

Caldrà enviar un resum de 400 paraules màxim, que inclogui títol, autoria, dades de contacte, context, objectius, descripció, valoració i 3 referències bibliogràfiques. Data límit 20 de desembre del 2022. Cal enviar-lo a l’adreça:

gredics@uab.cat 

El dia 16 de gener del 2023 s’informarà de l’acceptació o no als/les autors/es.

La presentació de les comunicacions durant les jornades té com a requisit la inscripció a totes les persones que signin la comunicació.

Les persones autores que facin arribar la seva contribució estan d’acord amb la inclusió del document, en cas que sigui acceptat, al Dipòsit Digital de Documents de la Universitat Autònoma de Barcelona (DDD https://ddd.uab.cat), sota la llicència Creative Commons Reconeixement (CC BY 4.0) per un període de temps indefinit i amb caràcter de no exclusivitat. Rebran un certificat acreditatiu.

Compartir esta página