Presentació

            L’ensenyament de les ciències socials, de la geografia i de la història ha estat tradicionalment més centrat en els territoris, en els llocs i  en determinats fets que han succeït en el passat i en el present, que en les persones –els homes i les dones- que els han protagonitzat. Des de ja fa temps, la recerca en història, en geografia i en altres ciències socials s’ha centrat en esbrinar què fan i què han fet els homes i les dones com a homes i dones, com a persones individuals, i com a membres de grups: de grups d’edat (nens i nenes, gent gran) i de gènere (homes i dones), de grups ètnics (minories entre nosaltres, però majories en els seus països d’origen), de grup religiosos, de grups segons l’orientació sexual, etc… Ara bé el currículum i moltes pràctiques docents segueixen estan protagonitzades fonamentalment per una minoria d’homes blancs i amb poder polític, militar, econòmic o religiós. L’enfocament de l’ensenyament de les ciències socials és, alhora, egocèntric, sociocèntric, androcèntric, eurocèntric, homòfob, xovinista, etc. 

    Els propòsits de les XII Jornades Internacionals de Recerca en Didàctica de les Ciències Socials es centren en dos eixos: (1) la formació del pensament històric, geogràfic i social i (2) el paper que tenen i el que haurien de tenir tots i totes les protagonistes del passat i del present, siguin grups o siguin persones.
    Ens ha semblat que el títol “Com ens pensem? Protagonistes de l’ensenyament de les ciències socials i la formació del pensament històric, geogràfic i social” recull aquests dos eixos i ens permeten analitzar i valorar:
–          La situació en el currículum i en els materials curriculars,
–          Les propostes curriculars i les alternatives educatives per fer visibles als grups que encara són invisibles i pel desenvolupament del pensament social i històric,
–          Les experiències didàctiques que es realitzen a infantil, primària, secundària i batxillerat,
–          Les recerques sobre la formació del pensament social i històric i sobre el paper dels grups i de les persones invisibles en l’ensenyament,
–          El tractament d’aquests eixos en la formació del professorat.

Documents de treball: