Si voleu, us podeu adreçar a: 

VIAJES EL CORTE INGLÉS, S.A. 
Agència Campus UAB:
Telèfons 93 581 4064 / 93 581 4135
Fax 93 581 4136
Adreça electrònica servei.viatges@uab.es