Analitzador de química clínica automatitzat, Olympus AU480: realitza la determinació fotomètrica i potenciomètrica de gran varietat d’analits (400 tests/hora) en combinació amb reactius, calibradors, materials de control de qualitat i altres accessoris adequats.

Analitzador automàtic IMMULITE 1000 per la determinació d’hormones: instrument que realitza immunoassaigs quimioluminiscents. Utilitza com a fase sòlida perles de plàstic recobertes amb anticossos, reactius marcats amb fosfatasa alcalina i un substrat quimioluminiscent.

Immulite 1000

MINICAP: equip d’electroforesis capilar automatitzat, provist de 2 tubs capilars. 

minicap_google
  • Luminex 200: Sistema multiplex per a la quantificació simultània de citoquines i diverses hormones. Disposem de panells específics per a diverses espècies”

Lector de plaques ELISA Labsystems iEMS Reader/Dispenser MF: instrument que medeix assajos fotomètrics immunenzimàtics, disposa de capacitat agitadora i control de temperatura. El rang de mesura és de fins 4.000 OD. El lector es programa amb un software específic (Ascent SW).

Lector placas ELISA

Rentador de plaques ELISA Tricontinent Multiwash: en el que es poden programar diferents paràmetres de rentat. 

elisa