Yolanda Saco Rodríguez

Directora Tècnica
Departament de Bioquímica i Biologia Molecular. Facultat de Veterinària. UAB
93/581 14 40