Els resultats es lliuraran al client a l’email que s’hagi especificat al full de sol·licitud (BCV001), i posteriorment rebrà un informe detallat i la documentació que es consideri necessària.